فضیلت روزه ماه رجب

پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله:

مَن صامَ يَوماً مِن رَجَبٍ إِيماناً وَاحتِساباً جَعَلَ اللّهُ تَبارَكَ وَتَعَالَیٰ بَينَهُ وبَينَ النّارِ سَبعينَ خَندَقاً، عَرضُ كُلِّ خَندَقٍ ما بَينَ السَّماءِ إِلَى الأَرضِ؛

هر کس روزی از ماه رجب را از سر ایمان و برای خدا روزه بگیرد، خداوند ـ تبارک و تعالی ـ میان او و آتش [دوزخ]، هفتاد خندق فاصله می‏اندازد که عرض هر خندق، میان آسمان تا زمین است.

فضائل الأشهر الثلاثة: ص ١٧ ح ٢

فضیلت روزه ماه رجب
  • دریافت

  • تهیه و تولید: پایگاه حدیث نت