قدم های آتشین‌!

پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله:

المَرأَةُ إذا خَرَجَت مِن بابِ دارِها مُتَزَيِّنَةً مُتَعَطِّرَةً وَالزَّوجُ بِذاكَ راضٍ، بُنِيَ لِزَوجِها بِكُلِّ قَدَمٍ بَيتٌ فِي النّارِ؛

هر گاه زن، خود را بيارايد و خوش بو كند و از درِ خانه اش بيرون برود و شوهر، به اين، راضى باشد، به ازاى هر قدمى كه بر مى‌دارد، براى شوهرش يك خانه در آتش ساخته مى‌شود.

جامع الأخبار: ص ٤٤٧ ح ١٢٥٩

قدم های آتشین‌!
  • دریافت

  • تهیه و تولید: پایگاه حدیث نت