موجبات خشم خداوند!

امام صادق علیه السلام:

ثَلاثَةٌ فيهِنَّ المَقتُ مِنَ اللّهِ عز و جل: نَومٌ مِن غَيرِ سَهَرٍ و ضِحكٌ مِن غَيرِ عَجَبٍ و أكلٌ عَلَى الشِّبَعِ؛

سه چيز، مورد خشم و نفرت خداوند عز و جل است: خوابيدن بدون شب زنده دارى، خنديدن بدون تعجّب (موجبات خنده) و خوردن از روى سيرى.

كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٥٠٣ ح ١٤٤٤

موجبات خشم خداوند!
  • دریافت

  • تهیه و تولید: پایگاه حدیث نت