شناخت خدا

امام علی علیه السلام:

يَسيرُ المَعرِفَةِ يوجِبُ الزُّهدَ فِي الدُّنيا؛

اندك شناخت (خدا)، موجب دل بر كندن از دنيا مى شود.

غرر الحكم، ح ١٠٩٨٤

شناخت خدا
  • دریافت

  • تهیه و تولید: پایگاه حدیث نت