تاريخ : پنج شنبه 1401/5/13
کد خبر: 74440

ویراست دوم «مقتل الحسین(ع) به روایت شیخ صدوق» منتشر شد

نشر آرما در آستانه‌ ماه محرم، ویراست دوم «مقتل الحسین(ع) به روایت شیخ صدوق» را منتشر کرد.

نشر آرما در آستانه‌ ماه محرم، ویراست دوم «مقتل الحسین(ع) به روایت شیخ صدوق» را منتشر کرد.

ویراست دوم این کتاب به‌کوشش محمد صحتی سردرودی در ۳۱۴ صفحه (وزیری) از مجموعه «کتاب‌های طف» (مطالعات عاشورا) انتشار یافته است.

برشی از مقدمه

در میان كتاب‌های مفقودِ شیخ صدوق، از كتابی با عنوان «مقتل الحسین» نام برده شده است. او در ضمن برخی از آثار منتشرشده‌اش از آن كتاب نام برده و به آن ارجاع داده است. اما اصل کتاب از گزند روزگاران در امان نمانده و به دست ما نرسیده است.

این پژوهش، کوششی است در بازآفرینی آن که زندگانی امام حسین(ع) به ویژه مقتل او را دربر می‌گیرد.

منبع :ایکنا
خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :