تاريخ : پنج شنبه 1401/10/1
کد خبر: 75694

کتاب «دانش مشکل الحدیث» منتشر شد

به همت بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، کتاب «دانش مشکل‌الحدیث» منتشر و روانه بازار نشر شد.

هدف نهایی علوم حدیث فهم و عمل به مضامین است، در این میان گاهی احادیث بنا بر عللی، مضمون خود را به راحتی دراختیار مخاطب قرار نمی‌دهند و فهم آنها پیچیده می‌شود؛ به این گونه احادیث، مشکل الحدیث گفته می‌شود.
کتاب حاضر نیز در ادامه تبیین معارف اهل بیت(ع) با موضوع «دانشمشکل الحدیث» تلاش دارد این موضوع را بررسی کرده با ارائه تعریفی روشن و بیان مبانی و طرح مباحثی راهگشا، چراغی روشن پیش روی پژوهشگران حدیث قراردهد.
این اثر در ۴ فصل کلیات و مفاهیم، پیش نیازهای نظری تبیین قواعد، قواعد عمومی و قواعد اختصاصی حوزه‌های معرفتی به مباحثی همچون جایگاه احادیث، اذعان اهل بیت(ع) به مشکل بودن برخی از احادیث، اسباب مشکل‌الحدیث، نسبی بودن مشکل‌الحدیث، تبیین فضای صدور حدیث، فهم زبان قرآن و سنت و... می‌پردازد.

پژوهش حاضر در صدد آن است که با مهندسی معکوس از رفتار علمی کارشناسان و محدثان، قواعدی را که در فهم احادیث مشکل کارگشاست کشف و یا حتی قواعد مورد نیاز را تولید کند و پس از کشف یا تولید این قواعد، منطق به کارگیری و پشتوانه‌های نظری آن ها را به دست آورد.

در طول بیش از ۱۲ قرن احادیث دچار آسیب‌هایی شده‌اند و گاه این آسیب‌ها سبب شده‌اند معنای احادیث، مغلق و یا متضاد با شرع و عقل باشد و دشمنان با بهانه کردن این مسئله به شیعه می‌تازند که دفاع در مقابل تهاجم دشمن امری ضروری است در واقع دفاع با تبیین صحیح و منطقی احادیث مشکل صورت می پذیرد زیرا با تبیین صحیح احادیث و توضیح مراد معصوم(ع) زبان مغرضان و شبهه پراکنان بسته می‌شود و سبب فزونی اعتماد مردم به احادیث می شود.

در بخشی از این کتاب با عنوان کارکردهای گونه‌شناسی پاسخ‌های معصمومین در حل مشکل‌الحدیث یکی از راه هایی را که سبب تبیین و حل مشکل‌الحدیث می‌شود، شناخت روش‌های پاسخگویی ائمه (ع) معرفی کرده است که غالب پاسخ‌های نامتعارف داخل در مشکل‌الحدیث است. با درک درست از منطق ونظام پاسخگویی ائمه (ع) مشکل فهم این احادیث رفع می‌شود به این ترتیب که این نوع پاسخگویی در مسیر نظام هدایت واقع شده است.

» کتاب« دانش مشکل الحدیث» به قلمیاسین پورعلیدر شمارگان ۳۰۰ نسخه و در قطع وزیری به چاپ رسیده و در اختیارعلاقمندان قرار گرفته است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :