مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : معجم طبقات المتکلمین
اشراف : جعفر سبحانی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : موسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق (ع)
تاریخ انتشار : 1384
تعداد جلد : ۵
قطع : وزیری
زبان : عربی
شابک : 9789643572105
جستجو در Lib.ir

معجم طبقات المتکلمین

معجم شامل یقع في خمسة أجزاء، و یتمیز بالدقة والإتقان في سرد المعلومات، و الإسهاب في تراجم البارزین من متکلمي الشیعة عبر القرون،
من خلال الکشف عن جهودهم العلمیّة و آثارهم في علم الکلام و غیره، کما یشتمل علی معلومات هامّة وردود و تعلیقات، اعتمدت المنهج العلمي والموضوعي، والشعور بمسؤولیّة الکلمة.

کتاب «طبقات المتکلّمین»، فرهنگ جامعی که در پنج جلد با دقت و تبحر در نقل  و تفصیل مطالب، به معرفی و ترجمه متکلمان برجسته شیعه با آشکار ساختن تلاش‌های علمی و تأثیرات آن‌ها در علم کلام و غیر آن در طول قرون می‌پردازد.

در این کتاب، ترتیب نام متکلمان بر اساس تاریخ وفات و به سال قمری آمده و در جلد اول، متکلمان شیعی را تا پایان قرن سوم و جلد دوم از قرن چهارم تا پایان قرن هفتم قمری معرفی کرده است. در پایان هر قرن نام متکلمانی که در همان قرن می‏زیسته‌‏اند ولی تاریخ دقیقی وفاتشان معلوم نیست آمده است.
در ذیل نام هر یک منابع متعددی درباره شرح حال او با ذکر جلد و صفحه آمده است.

در مقدمه جلد اوّل، کلیات و درآمدی بر علم کلام مانند: نام‏گذاری، تعریف، موضوع، بررسی شبهات منکرین علم کلام ، عوامل پیدایش و گسترش علم کلام و مدارس کلامی، مباحثی درباره مسائل جدید علم کلام، مراحل کلام شیعی و در نهایت نقش ائمه اهل بیت‏ علیهم السلام در تبیین عقیده اسلامی و نمونه‌‏هایی از مناظره‌‏های آن بزرگواران آمده است.
در بخش دوم متکلمین سه قرن اول هجری معرفی می‌شوند.
در مقدمه جلد دوم جایگاه خبر واحد در مباحث اعتقادی و در ادامه نقد کتاب «موقف المتکلّمین من الکتاب والسنّة» تألیف شیخ سلیمان بن صالح بن عبدالعزیز غضی ذکر شده و سپس مؤلف، دیدگاه‌‏هایی در باب صفات خبریه را طرح و نقد کرده‏اند.
در جلد سوم شرح حال متکلمان شیعه از قرن هشتم تا قرن یازدهم به اختصار ذکر شده است.
جلد چهارم به معرفی متکلمان قرن یازدهم و دوازدهم هجری قمری اختصاص دارد.
جلد پنجم شامل معرفی متکلمان قرن سیزدهم و چهاردهم است.
مطالب کتاب که بر اساس تاریخ قمری تنظیم شده شماره‌ی (۵۴۳ الدربندی) شروع و (۶۳۱ السبزواری) ختم می‌گردد. در ادامه از متکلمین قرن چهاردهم به شماره‌ی (۶۳۲ الرفیعی) آغاز و به شماره‌ی (۷۵۳ البید آبادی) پایان می‌یابد. در ضمن در آخر هر دو قرن اسامی افرادی ذکر شده که شرح حال کافی و وافی از آنان به دست نیامده است.