تاريخ : یکشنبه 1388/5/4
کد خبر: 779
انتشار كتاب « سيرۀ‌ پيامبر اكرم(ص) با نگاهی به قرآن »

انتشار كتاب « سيرۀ‌ پيامبر اكرم(ص) با نگاهی به قرآن »

راوى : كتاب «سيرۀ‌ پيامبر اكرم(ص)، با نگاهی به قرآن » ، اثر حجةالاسلام والمسلمين محسن قرائتى ، توسط سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد.

راوى : كتاب «سيرۀ‌ پيامبر اكرم(ص)، با نگاهی به قرآن » ، اثر حجةالاسلام والمسلمين محسن قرائتى ، توسط سازمان چاپ و انتشارات وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا) ، در مقدمۀ اين كتاب اين چنين آمده است :‌ « قرآن سرچشمۀ زلال معارف الهی است كه روح انسان‌ها در پرتو تلاوت آن قوت می‌گيرد و تدبر در آيات نورانی و فراگيری مفاهيم بلند آن، زنگارها را از قلوب می‌زدايد و انسان را به صراط مستقيم رهنمون و از لغزش‌ها مصون می‌دارد و عمل به اوامر و ترك نواهی آن، سعادت دنيوی و اخروی را تضمين می‌كند، اما بسيار جای تأسف دارد كه اين صحيفه‌ی نورانی در ميان مسلمانان جهان نيز مظلوم و مهجور مانده است. ...»
نويسندۀ كتاب «سيرۀ پيامبر اكرم(ص)، با نگاهى به قرآن» ، سيمای پيامبر اكرم(ص) در اجتماع، خانواده، در هنگام جنگ‌ها و نوع برخورد ايشان با كفار و اشرار و نيز نگاه ايشان به دين را در چندين بخش بررسى كرده است . همچنين سيرۀ تبليغی و عملی پيامبر اعظم(ص) در اين كتاب تبيين شده است .
گفتنى است كتاب «سيرۀ پيامبر اكرم(ص)، با نگاهى به قرآن» به مناسبت سال پيامبر اعظم(ص) و به سفارش معاونت آموزش عقيدتی ـ سياسی نمايندگی ولی فقيه در نيروی مقامت بسيج، با شمارگان ۳۰۰۰۰۰ (سی‌صد هزار) نسخه منتشر شده است

راوى : كتاب «سيرۀ‌ پيامبر اكرم(ص)، با نگاهی به قرآن » ، اثر حجةالاسلام والمسلمين محسن قرائتى ، توسط سازمان چاپ و انتشارات وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا) ، در مقدمۀ اين كتاب اين چنين آمده است :‌ « قرآن سرچشمۀ زلال معارف الهی است كه روح انسان‌ها در پرتو تلاوت آن قوت می‌گيرد و تدبر در آيات نورانی و فراگيری مفاهيم بلند آن، زنگارها را از قلوب می‌زدايد و انسان را به صراط مستقيم رهنمون و از لغزش‌ها مصون می‌دارد و عمل به اوامر و ترك نواهی آن، سعادت دنيوی و اخروی را تضمين می‌كند، اما بسيار جای تأسف دارد كه اين صحيفه‌ی نورانی در ميان مسلمانان جهان نيز مظلوم و مهجور مانده است. ...»
نويسندۀ كتاب «سيرۀ پيامبر اكرم(ص)، با نگاهى به قرآن» ، سيمای پيامبر اكرم(ص) در اجتماع، خانواده، در هنگام جنگ‌ها و نوع برخورد ايشان با كفار و اشرار و نيز نگاه ايشان به دين را در چندين بخش بررسى كرده است . همچنين سيرۀ تبليغی و عملی پيامبر اعظم(ص) در اين كتاب تبيين شده است .
گفتنى است كتاب «سيرۀ پيامبر اكرم(ص)، با نگاهى به قرآن» به مناسبت سال پيامبر اعظم(ص) و به سفارش معاونت آموزش عقيدتی ـ سياسی نمايندگی ولی فقيه در نيروی مقامت بسيج، با شمارگان ۳۰۰۰۰۰ (سی‌صد هزار) نسخه منتشر شده است

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :