تاريخ : یکشنبه 1388/5/4 تاریخ ایجاد:
کد خبر: 780
برگزاري نشست بررسى كتاب مكتب حديثى قم و بغداد

برگزاري نشست بررسى كتاب مكتب حديثى قم و بغداد

راوى : در ادامه سلسله نشست هاى حديث پژوهى ، نشست « نقد وبررسى كتاب مكتب حديثى قم و بغداد» ، به همت گروه تاريخ و مصطلحات پژوهشكده علوم و معارف حديث ، در مؤسسه علمى - فرهنگى دارالحديث برگزار شد .

راوى : در ادامه سلسله نشست هاى حديث  پژوهى ، نشست «  نقد وبررسى كتاب مكتب حديثى قم و بغداد» ، به همت گروه تاريخ و مصطلحات پژوهشكده علوم و معارف حديث ، در مؤسسه علمى - فرهنگى دارالحديث برگزار شد .
به گزارش خبرنگار راوى ، كتاب مكتب حديثى قم و بغداد (۱) اثري دربيان تطبيقي دو مكتب حديثي كهن شيعي؛ تاليف دكتر اندره نيومن (استاد مطالعات اسلامي وايرانى در دانشگاه ادينبورگ انگلستان) است كه توسط سيد صادق اشكورى به فارسي برگردانده شده است.
اهميت موضوع كتاب ، پژوهشكده علوم ومعارف حديث را بر آن داشت تا محتواى اين كتاب را به بوته نقد انديشمندان بسپارد . بر همين اساس در روز چهارشنبه ۲۲/۶/۸۵ نشستى با حضور حجج اسلام مهندس حسن طارمى ، دكتر محمدرضا جبارى ، دكتر سيد حسن اسلامى وسركار خانم دكتر شادى نفيسى و نيز جمعى از محققان پژوهشكده علوم و معارف حديث ترتيب داده شد تا كتاب ياد شده ، از زواياى مختلف بررسى شود .
در اين نشست ابتدا خانم دكتر شادى نفيسى دربارۀ ساختار كتاب گفت : اين اثر در نه فصل سامان يافته است . سه فصل ابتدايى به بحث پيرامون وضعيت سياسى اجتماعى وفرهنگى قرون سوم وچهارم در دو منطقة قم وبغداد پرداخته است . پنج فصل بعدى به طور مفصل به بررسى سه كتاب : المحاسن برقى ، بصائر الدرجات و الكافى اختصاص يافته كه در اين بررسى به اسناد كتاب ها توجه زيادى شده است .
كارشناسان حاضر بر اين نكته اتفاق نظر داشتند كه :
اگرچه در جزئيات اين كتاب اشتباهاتى وجود دارد - كه بعضاهم نتيجة كتابهايى است كه مؤلف مبناى كار خود قرار داده - اما به لحاظ شيوة تحليل محتوا ، بسيار ارزشمند و درخور توجه است . در كتاب هاى حديثى و كتابشناسي هاى ما كمتر ديده مى شود كه اين گونه دقيق وسامانمند ، اطلاعات يك كتاب وارتباط محتواى آن با شرايط مكانى وزمانى اش پرداخته شود. ضمن اينكه مؤلف در تحقيق خود از منابع بسيار زيادى بهره برده است؛ حتى از منابع معاصر فارسى .
نكتۀ ديگرى كه كارشناسان حاضر بر آن اتفاق داشتند ، مشكلات متعدد ترجمۀحاضر بود ؛ به  طورى كه قضاوت قطعى و نهايى درباره كار مولف ، براساس اين ترجمه امكان پذير نيست.
اشتباهات ديگرى هم در گزارش هاى تاريخى و تحليل ارتباط قبايل در اين كتاب وجود دارد كه از ديد كارشناسان حاضر ، اين گونه امور براى كسى كه دسترسى به برخى منابع دسترسى نداشته ، دور از ذهن نيست.
گفتنى است ، آقای اندره نیومن یکی از اساتید امريكايي الاصل دانشگاه ادینبورگ در اسکاتلند انگلیس است که سال هاست به عنوان استاد در این دانشگاه مشغول فعالیت است. تخصص ایشان در حوزه فعالیت های شیعه شناسی و صفوی شناسی است و بارها برای شرکت در کنگره های مختلف به ایران آمده است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :