7
عبدالجليل رازي قزويني

يادداشت دبير علمى‏

رى، يكى از كهن‏ترين مراكز تمدّنى ايران است كه قدمت چندين هزارساله دارد و مردمان آن را قومى با تمدن و هنر پيشرفته توصيف كرده‏اند. اين شهر در سال 22 هجرى به دست مسلمانان افتاد و توسعه‏اش از آن پس آغاز شد و تا بِدان‏جا گسترش يافت كه پيش از حمله مغول (سال 616 ق)، آن را يكى از بزرگ‏ترين و آبادترين بلاد اسلامى توصيف و جمعيت آن را بالغ بر دو ميليون نفر گزارش كرده‏اند.۱
در دوره اسلامى، رى، از سده سوم و چهارم، داراى يك حوزه نسبتاً توانمند علمى شد و شخصيت‏هاى بزرگى را، از شيعه و اهل‏سنّت، در خود پروراند. عالمان و انديشمندانى چون: ثقةالاسلام كلينى م 329ق)، ابن قِبّه رازى (ق 4)، ابن مُسكويه (م‏321 - 421 ق)،

1.ر . ك: أشكال العالم، ص ۱۴۶؛ عجايب المخلوقات، ص ۲۲۶؛ آثار البلاد، ص ۳۷۵؛ معجم البلدان، ج ۳، ص ۱۱۶؛ الكامل فى التاريخ، ج ۱، ص ۵۸؛ تاريخ آستانه رى، ص ۳۳.


عبدالجليل رازي قزويني
  • نام منبع :
    عبدالجليل رازي قزويني
تعداد بازدید : 55444
صفحه از 172
پرینت  ارسال به