آزادى در انتخاب

آخرت ایمان خواهند آورد. من اگر با مردم روشى اجبارى در پیش گیرم، نه سزاوار پاداشند و نه شایسته ستایش؛ ...

مهموناش با من

کلیپ قرآنی ـ حدیثی

سلامتی آزادی

کلیپ قرآنی ـ حدیثی

گستره حق انتقاد و دادخواهی مردم از دیدگاه امیرالمومنین(ع)

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم حدیث معتقد است که امیرمؤمنان على(ع) مردمان را چنان صاحب حق دانسته است و آن‌قدر ...

آزادى و تربيت دينى (با تأكيد بر تربيت دينى كودكان و نوجوانان)

در اين مقال درصدد بيان و تحليل رابطه آزادى و تعليم و تربيت دينى هستيم. در بخش اول، مفاهيم آزادى، ...

آزادی در مکتب انبیا

از نظر انبیا آزادی چگونه است؟

آزادی در نظام حکومت اسلامی از منظر نهج‌البلاغه

آزادی یکی از نیاز­ها و حقوق اولیه انسان می­باشد و برای آن تعاریف و تعابیر مختلفی ارائه‌شده است. آزادی را ...

سخنى درباره آزادى در مكتب انبيا

آزادى، يكى از نيازهايى است كه انسان با تمام وجود ، احتياج به آن را احساس مى كند. این نوشته ...

آزادى عقيده

يكى از مسائل بسيار مهم و قابل توجّه در جهان امروز ، بويژه پس از صدور اعلاميه جهانى حقوق بشر ...

تحلیل مفهومی «لا اکراه فی الدین» و نظریه «آزادی و مسئولیت عقیده»

آیه 256 سوره بقره از «عدم اکراه در دین» سخن گفته که مدلول آن مورد مناقشه مفسران است. پژوهش حاضر،‏ ...