۶۴۵ - پرهیز از آنچه شیطان بر زبان جاری می‌کند (۱۰)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... أوِ سَبِّ حاضِرٍ. ناسزاگویی به همه موجودات، ششمین موردی که ناسزا ...

۶۴۴ - پرهیز از آنچه شیطان بر زبان جاری می‌کند (۹)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... أوِ سَبِّ حاضِرٍ... در تبیین فرازی از دعای مکارم الاخلاق، صحبت ...

۶۴۳ - پرهیز از آنچه شیطان بر زبان جاری می‌کند (۸)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... أوِ سَبِّ حاضِرٍ، نوع چهارم از انواع ناسزاگویی، ناسزاگویی به کسی ...

۶۴۲ - پرهیز از آنچه شیطان بر زبان جاری می‌کند (۷)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... أوِ سَبِّ حاضِرٍ... از جمله گناهانی که در اثر وسوسه شیطان ...

۶۴۱ - پرهیز از آنچه شیطان بر زبان جاری می‌کند (۶)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... أوِ سَبِّ حاضِرٍ...[۱] از جمله گناهانی که در اثر وسوسه شیطان ...

آفت‌های عمل صالح در سیره رضوی

عمل صالح که نشانه و مکمل ایمان به شمار می‌رود، خود می‌تواند به خاطر آفت‌ها یا بیماری‌های اخلاقی و ذهنی ...

آفت (آسیب)

در این نوشته «آفت» از جهات گوناگون بویژه در حوزه دین، مورد بررسی قرار گرفته است.