پذیرش توبه در آخرین نفس

با درخواست حضرت آدم(ع) خداوند توبه ی انسانها را تا آخرین نفس می پذیرد.

پاسخ به هفت شبهۀ ابلیس

نگارنده در این گفتار، به هفت شبهه پاسخ می‌دهد که محمد بن عبدالکریم شهرستانی در کتاب الملل و النحل، به ...

حوزه‌های تمکّن ابلیس در خصوص انبیاء و اولیاء از دیدگاه علّامه طباطبایی ‏

انبیاء و اولیاء الهی که از مصادیق بارز بندگان مخلص خداوند هستند، طبق تصریح آیات قرآن مجید از دایره نفوذ ...

شرح حديث أمر إبليس أن يسجد لآدم.

اراده تكوينى و اراده تشريعى ذات الهى و چگونگى ارتباط اين دو، از مباحث مربوط به كلام اسلامى است. روايت ...