ابو حمزه ثُمالی

از اصحاب امام سجّاد، امام باقر، امام صادق و امام کاظم(ع)

نسخ در روایات تفسیری ابو حمزه ثمالی، بررسی و نقد

در یک ­روایت تفسیری ابوحمزه ثمالی، نسخ آیه صلح، ­با آیه سی و پنج سوره محمد(ص) آمده که نسخ ­در ...

کاوشی در شناخت رجالی « ثابت بن دينار ابوحمزه ثمالی »

ثابت بن دينار ابوحمزه ثمالی أبوصفيه (م۱۵۰ق)» بی شکّ، يکي از بزرگ‌ترين راويان احاديث تربيتی، اخلاقی و دعايی در تاريخ ...