عاق والدین

خُلق عظیم (حدیث ششم) ، سرپيچى از فرمان و دستورات پدر و مادر از گناهان بزرگ است؛ زيرا خداوند «عاق» را ...

اگر من جای تو بودم

از مجموعه ی پنج جلدی کتاب کودکان با عنوان «داستان های رنگین کمان»

چرا به پدر و مادرمان نیکی کنیم؟

از مجموعه ی ده جلدی کتاب خردسال با عنوان «شکوفه های دانایی» و برگرفته از احادیث.