آگاهی و مسئولیت

نویسنده می کوشد تا بر پایه منابع اسلامی، احساس مسئولیتی را که امروزه بیش از هر زمان دیگر بدان نیازمندیم، ...

نقش سیره و احادیث امام رضا علیه السلام در ساماندهی اخلاق مدیریتی

مدیریت اسلامی، توان اداره نمودن یک مجموعه، برای رسیدن به اهدافی مشخص، طبق اخلاق و توحید اسلامی است. از آنجا ...

اخلاق فضيلت سازمانی: كاربرد اخلاق فضيلت در مديريت

در دهه‌های اخير، شاهد رجوع مجدد نظريه‌پردازان اخلاقي به «اخلاق فضيلت» هستيم. اخلاق فضيلت با آراء اخلاقي ارسطو پيوند نزديکي ...