ماجرای تشریع اذان

چگونگی تشریع اذان در این حدیث نشان داده شده است.

چگونگی تشریع اذان

سرآغاز تشریع اذان در این روایت بیان شده است.

وحی نبودن منشأ اذان؟!

احادیثی که منشأ اذان را وحی نمی دانند کدامند؟ آیا معتبرند؟

چگونگی تشریع اذان

اذان چگونه تشریع شده است؟ به تفصیل توضیح دهید.

تبیین چگونگی تشریع اذان

در این نوشته، نخست شماری از اخباری که در منابع روایی اهل سنّت در مقابل دیدگاه اهل بیت(ع) در باره ...

اذان در عصر پیامبر(ص)

در عصر پیامبر اسلام(ص) چگونه بوده است؟

حكم شرعى اذان اول و دوم و سوم

حكم شرعى اذان اول و دوم و سوم چیست؟

اذان اول و ثانی و ثالث

اذان اول و ثانی و ثالث چه اذانی است؟

علت ابداع اذان اول و ثانی و ثالث

چرا در زمان عثمان اذان اول و ثانی و ثالث ابداع شد؟

حکمت اذان

حکمت اذان چیست؟

آداب اذان

آداب اذان چیست؟

اذانِ زنده در عصر حاضر

آیا پخش غیر زنده اذان ـ از ضبط صوت یا از صدا و سیما ـ آیا جای اذان زنده را ...

فرهنگ نامه اذان

اذان از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است.

چگونگى تشريع اذان

آیا اذان براساس وحی بوده است؟

الصلاةُ خيرٌ من النوم

جمله «الصلاةُ خيرٌ من النوم» كه در اذان صبح در ميان اهل سنّت مرسوم است، آیا در عصر پیامبر(ص) هم ...

حىّ على خير العمل

شیعیان در اذان «حىَّ على خير العمل» می گویند. اگر این جمله جزء اذان بوده و در عصر پيامبر(ص)، مسلمانان ...

شهادت به ولایت امام علی(ع) در اذان و اقامه

آیا از نظر احادیث، جمله «اشهد ان علیا ولی الله» جزء اذان است؟

مؤذن های پیامبر(ص)

آیا غیر از بلال اشخاص دیگری نیز اذان گوی پیامبر اکرم(ص) بوده اند؟

تفسیر اذان

اشاره به آيه 54 از سوره اعراف

پژوهشى در باره بندهاى اذان

اذان چند بند دارد ؟ و آيا جمله «الصلاةُ خيرٌ من النوم» كه در اذان صبح در ميان ...

پژوهشى در باره اذان پيش از ظهر روز جمعه

گزارش هاى متعدّد هم داستان اند كه پيامبر صلى الله عليه و آله براى فرا خواندنِ مردم به نماز جمعه ...

اذان

بررسی تفصیلی اذان از زوایای گوناگون

سخنی در باره تعداد اذان گویان پیامبر خدا

مجموعا چهار نفر به عنوان موذّن پيامبر صلى الله عليه و آله معرّفى شده اند: بلال ، ابن اُمّ مكتوم ...

"حی علی خیر العمل" در اذان

اینکه شیعیان جمله ی «حی علی خیرالعمل» را در اذان می گویند، آیا بدعت نیست؟ و اگر جزء آن است، ...

اجابت اذان

معنای «اجابت» در این حدیث که در آمده، چیست؟ من سمع النداء من جیران المسجد فلم یجب فلا صلاه له؛ هر ...