واکاوی سندی و دلالی روایات تفویض تشریع به پیامبر اکرم(ص) در مصادر روایی فریقین

در مصادر روایی فریقین، روایاتی وجود دارد که مرتبط با تفویض امر دین به پیامبر اکرم(ص) می‌باشد، که غالب آن‌ها ...

بررسی مصداق اهل بیت و مفهوم «اراده» در آیه ی تطهیر

یۀ 33 سورۀ «احزاب»، از ارادۀ خداوند دربارۀ پاکیِ اهلبیت از هر گونه پلیدی سخن گفته است. تفاوت ضمیرهای قسمتی ...

077 ـ و عزائمه فیکم

وَ عَزائِمُهُ فيكُم .