قدیم و ازلی

صفات قدیم و ازلی خداوند را با لغت، قرآن و حدیث توضیح دهید.

095 ـ فکنا عنده مسلمین بفضلکم و معروفین بتصدقنا ایاکم

فَكُنّا عِنْدَهُ مُسَلِّمينَ بِفَضْلِكُمْ وَ مَعْرُوفينَ بِتَصْديقَنا إيّاكُمْ . و ما در نزد او (خدا) ، به برترى شما ، گردن ...

قدیم و ازلی

از صفات خداوند