پناه بردن به خدا از شر شیطان (2)

شرح دعای هفدهم صحیفه سجادیه

پناه بردن به خدا از شر شیطان (1)

شرح دعای هفدهم صحیفه سجادیه

حقيقت استعاذه

حقيقت استعاذه چیست و چگونه می توان به این حالت درونی دست یافت؟

مهم ترين آداب استعاذه

مهم ترين آداب استعاذه چیست؟

نقش استعاذه در زندگى

استعاذه چه نقشی در زندگی دارد؟

436 - نقش استعاذه در زندگى

و عَمِّرْني ما كانَ‌ عُمري‌ بِذْلَةً في طاعَتِكَ، فإذا كانَ عُمري مَرتَعاً لِلشَّيطانِ فَاقبِضْني إلَيكَ‌. نقش استعاذه در زندگى، نقش سنگر ...

435 - حقیقت استعاذه

و عَمِّرْني ما كانَ‌ عُمري‌ بِذْلَةً في طاعَتِكَ، فإذا كانَ عُمري مَرتَعاً لِلشَّيطانِ فَاقبِضْني إلَيكَ‌. در تبیین این فراز نورانی به ...

استعاذه

كلمه «استعاذه» از مادّه «عوذ» به معناى التجا و پناه بردن است . اين مادّه وقتى به باب استفعال برده ...