خاضع شدن در برابر هنجارهای استکبار، ارزش نیست

رهبر معظم انقلاب در دیدار مدال‌آوران کاروان ورزشی ایران در بازی‌های آسیایی اندونزی: خاضع و خاشع شدن در مقابل هنجارهای ...

روز ملی مبارزه با استكبار جهانی

۱۳،آبان بی گمان، دانش آموزانِ آگاه و رشید ما در مبارزه با استکبار، همواره نقشی فعّال و فراموش ناشدنی ایفا کرده ...