پژوهشى در باره نام‏ها و اوصاف قرآن كريم

خداوند متعال، كتاب جاودان خود، قرآن را به نام ها و اوصاف متعددى خوانده است كه هيچ يك از آنها ...

اسما و صفات قرآن از نگاه قرآن و سنّت

یكى از دریچه ‏هاى حقیقت‏ نماى قرآن، اسما و صفات آن است كه آشكارا، پرده از راز نزول آن برمى ...