خداوند ستّار العيوب است

بترس، بترس (از خدا!) به خدا سوگند آن قدر پردهپوشى كرده كه گويى تو را بخشيده و آمرزيده است

اصول تغيير و اصلاح رفتار در سيره معصومان عليهم‏ السلام

اين مقاله با روش مطالعه اسنادى و تحليلى و با هدف بررسى اصول تغيير و اصلاح رفتار در سيره معصومان ...

441 - اصلاح عیوب (۲)

اللَّهُمَّ لَا تَدَعْ خَصْلَةً تُعَابُ مِنِّي إِلَّا أَصْلَحْتَهَا‌. در تبیین این فراز نورانی گفتیم برای اصلاح کردن عیوب در کنار دعا ...

440 - اصلاح عیوب

اللَّهُمَّ لَا تَدَعْ خَصْلَةً تُعَابُ مِنِّي إِلَّا أَصْلَحْتَهَا، وَ لَا عَائِبَةً أُوَنَّبُ بِهَا إِلَّا حَسَّنْتَهَا، وَ لَا أُكْرُومَةً فِيَّ نَاقِصَةً ...

طرد نکردن دیگران به بهانه عیوبشان

طرد نکردن دیگران به بهانه عیوبشان