بیانیه مشترک تولیت‌های آستان‌های مقدس در خصوص آمادگی برای برگزاری مراسم شب‌های قدر

تولیت‌های آستان‌های مقدس کشور در خصوص آمادگی برای برگزاری مراسم شب‌های قدر بیانیه مشترک صادر کردند.

همکاری و هم افزایی اعتاب مقدسه در حوزه های علمی و پژوهشی

آیت الله محمدی ری شهری نشست هم اندیشی اعتاب مقدّسه ایران اسلامی خواستار شد: همکاری و هم افزایی اعتاب مقدسه ...

عظمت دنیای اسلام با وحدت اعتاب مقدسه

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار با نمایندگان اعتاب مقدس جهان اسلام گفت: وحدت و همکاری اعتاب مقدسه به دنیای ...