سيري در كتاب «الاخبار الدخلية»(2)

در بخش اول مقاله، باب اول كتاب و تمامى دوازده فصل آن بررسى شد و اكنون، باب دوم و سوم ...

سيري در كتاب «الاخبار الدخلية»

حضرت آية الله علامه حاج شيخ محمد تقى شوشترى، رجالى اى سترگ كه خود، سر سلسله مردانى در زمانه ما ...