رجال کتاب الاختصاص

شامل اسامی 133 نفر از رجال موجود در کتاب الاختصاص است به همراه بیان اقوال در مورد جرح یا تعدیل ...

فهرست أسانید الاختصاص

مشتمل بر اسانید و طُرُق هر یک از راویان موجود در صدر سندهای الاختصاص شیخ مفید است که در یک ...

کاوشی در پدیدآورندۀ کتاب الاختصاص

مؤلف کتاب الاختصاص شناخته‌شده نیست؛ برخی او را احمد بن حسین مؤمن و برخی شیخ مفید می‌دانند. کنار این نظریه‌ها، ...

الاختصاص

کتاب الاختصاص کشکولی است از روایات مختلف که بیشتر آنها در فضایل اهل بیت علیهم السلام است.