اندیشه ورزی در آیینه قرآن و نهج‌البلاغه

این پژوهش باهدف بررسی جایگاه اندیشه ورزی در قرآن و نهج‌البلاغه انجام‌شده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بود که از روش ...

اندیشیدن

عبادت به بسیارى روزه و نماز نیست، بلکه به بسیار اندیشیدن در کار خدا (و عظمت‏ هاى آفرینشِ ژرف و ...

فراخوان «اندیشه‌های علوی» منتشر شد

فراخوان «اندیشه‌های علوی» توسط فرهنگ‌سرای نهج‌البلاغه منتشر شد.

عمل‌زدگی در اندیشه دینی

دین در زندگی انسان، کارکردهای گوناگون معرفتی، عملی، معنوی، مادی، اخروی و دنیایی دارد. توجه به این کارکردها در شناخت، ...

داروى بيمارى هاى عقلى

داروى بيمارى هاى عقلى چيست؟ و پيامبران الهى با کدام دارو آنها را درمان مى کنند؟

درمان بیماری نیروی ادراک و اندیشه

آیا بیماری اندیشه و ادراک قابل درمان است؟

بيمارى هاى غير قابل علاج اندیشه

چه موقع بیماری اندیشه قابل علاج نیست؟

تفکر

تشویق به انديشيدن،مطالعه و انديشيدن آموختن و انديشيدن، انديشه آينه است، عبادتي چون تفكّر نيست، ارزش يك ساعت تفكّر، آنچه ...