بدا

بَدا ، يكى از آموزه هاى مهمّ اسلامى است و عقيده به آن ، نقش مؤثّرى در خداشناسى، پيامبرشناسى، امام ...

سخنى درباره راز تغيير فرمان هاى الهى

پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله سر در طاعت خداوند داشته و در جنگ و صلح و نيز ...

راز تغيير فرمان هاى الهى

راز تغيير فرمان هاى الهى چیست؟

احادیث بداء و طینت در منابع حدیثی اهل تسنن

این مقاله تلخیص و بازنویسی یکی از مباحث میرحامد حسین نیشابوری لکهنوی از کتاب "استقصاء الإفحام" اوست که در آن، ...

امكان يا عدم امكان بَدا در قضاى حتمى

در مورد امكان بَدا در قضاى حتمى، دو دسته حديث وجود دارد : دسته اوّل ، بر اين دلالت دارند ...

آثار اعتقاد به بَدا

آثار اعتقاد به بَدا چیست؟

عوامل بَدا

عوامل بَدا چیست؟

نمونه هايى از بَدا در قرآن

چند نمونه از بدا در قرآن را ذکر کنید.

بدا در لغت و قرآن و حدیث

بدا در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟

عدم تعارض بَدا و علم اَزَلى

آیا بدا با علم ازلی خداوند، تعارض ندارد؟

نمونه هايى از بَدا ، در احاديث اهل سنّت

آیا در منابع اهل سنت می توان نمونه هایی از بدا را یافت؟

بَدا ، از ديدگاه وجدان و عقل

از نظر وجدان و عقل، بدا چه توجیهی دارد؟

بَدا در وقت قيام‏

در احاديث آمده كه خداوند براى «اين امر» (هذا الأمر) زمانى معيّن كرده است؛ امّا به دلايلى، از جمله شهادت ...

بَدا در قضاى حتمى

آیا در قضای حتمی، ممکن است بدا صورت گیرد؟

دعا و بداء و رابطه آن با قضا و قدر با ملاحظه آیات و روایات

این نوشتار، در مورد دعا و نقش حیاتى آن در زندگى انسان است با توجّه به مباحث فرعى ‏اى كه ...