بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد(ص)

این کتاب درباره شناخت ائمه و خصوصيات امام توسط محمد بن حسن صفار( م 290 ق) از علماى شيعه اماميه ...

اثبات الوصية

اثبات الوصية للامام على بن ابى‏طالب( ع)، تاليف ابوالحسن مسعودى، در موضوع اثبات امامت و دربردانده اطلاعاتى پيرامون زندگى پيامبر ...

سیری در منابع شیعی تاریخ ائمه(ع) از اربلی تا مجلسی

کتاب «سیری در منابع شیعی تاریخ ائمه(ع) از اربلی تا مجلسی» به قلم دکتر غلامحسن حسین‌زاده شانه‌چی، از جدیدترین کتبی ...

درسنامه تاریخ تحلیلی اهل بیت علیهم السلام (دوره سه جلدی) منتشر شد

کتاب « درسنامه تاریخ تحلیلی اهل بیت علیهم السلام » به تألیف جمعی از نویسندگان و با همکاری روح الله ...