روشی برای ارتقای درس «تاریخ تحلیلی تفسیر شیعه»

تاریخ تفسیر، عنوانی است برای یکی از درس‌های مقطع سطح سۀ حوزه و کارشناسی ارشد دانشگاه در برخی از رشته‌های ...

مدرسۀ تفسیری مدینه و میراث قرآنی شیعه

این مقاله بر آن است که میراث مکتوب تفسیری شیعه در دوران حضور امامان در مدینه را بر اساس «عنوان‌پژوهی» ...