ترجیح ندادن فرزند خود بر بینوایان

با اینکه امام علی(ع) و حضرت فاطمه(س) از نظر مالی در فشار سخت بودند، پیامبر(ص) با وجود فقیران در جامعه، ...

فرق نگذاشتن میان عرب و ایرانی

امروزه بحث عرب و عجم در اینترنت داغ است. آیا نمونه هایی از رفتارهای امامان(ع) داریم که حکایت از این ...