علم محورى

تردیدى نیست که پیش از هر اقدام و عمل، شناخت و آگاهىِ لازم ضرورى است، و نبود این شناخت به ...

تحصيل دانش

حضرت عبد العظيم عليه السلام : به امام جواد عليه السلام گفتم : اى فرزند پيامبر خدا! از پدرانت براى ...