لزوم انس با معارف قرآن، معارف قرآنی حاکم بر ذهنها باشد!

رهبر معظم انقلاب در محفل انس با قرآن کریم: باید جوری بشود که جامعه‌ی ما، مرد و زن ما، جوانهای ...

عدم توجه به روایات اهل بیت(ع)، بین مستشرقین

عضو هیئت علمی گروه علوم و معارف دانشگاه قرآن و حدیث، با اشاره به اهمیت زبان و ادبیات عرب در ...

گنجینه های قرآن

آیه های قرآن همچون گنجینه است، درِ هر گنجینه را که باز کنند، باید به درون آن نگریست که چه ...

هرگز دچار وحشت نخواهم شد

آن که همدم این کتاب آسمانی باشد، نه خسته و ملول می شود، نه تنها و بی همدم می ماند، ...

تحلیل ماهیت تدبر در قرآن از منظر تفاسیر امامیه

تدبر از جمله اصطلاحات مهم در ارتباط با قرآن است که در چهار آیه قرآن بر آن تأکید شده است. ...