نشانه‌شناسی احادیث تقطیع‌شده در کتاب‌های روایی

تقطیع در علوم حدیث به معنای جدا کردن بخشی از یک حدیث که متناسب با موضوعی خاص است. گاهی محدثان ...

بیشترین تقطیعات حدیثی شیعه جنبه مثبت داشته است

محقق و پژوهشکده حدیث حوزه در نشست علمی«رویکرد تقطیع حدیث در گذر زمان» تاکید کرد: بیشترین تقطیعات حدیثی شیعه در ...

نشست نقد «رویکرد تقطیع حدیث در گذر زمان» برگزار می‌شود

نشست نقد مقاله «رویکرد تقطیع حدیث در گذر زمان» از سوی پژوهشکده حدیث حوزه برگزار می‌شود.

تقطیع روایات در وسائل الشیعة

در دوره معاصر، کتاب وسائل الشیعة در میان فقها و حدیث‌پژوهان به عنوان مهم‌ترین کتاب مشتمل بر تقطیع‌های آسیب‌زا معرفی ...

تقطيع الحديث في وسائل الشيعة

يذكر كتاب وسائل الشيعة باعتباره أهم الكتب الحديثية المشتملة على التقطيع المخلّ لدى الفقهاء والباحثين في الحديث في العصر الحاضر. ...

بررسی آسيب تقطيع نادرست در روايات

تقطيع، به معنای جدا کردن بخشی از يک حديث طولانی، متناسب با موضوعی خاص است. اين امر هر چند بعد ...