مبانی و قواعد توثیق راویان در کتاب «رجال تفسیری»

علم رجال در پی آن است که با شناخت هویت دقیق راویان، میزان اعتماد به آنان در حوزۀ روایت‏گری را ...

صاحب کتاب بودن، از نشانه‌ای بر احتیاط تا مدح اثرگذار

اثبات انتساب حدیث به معصومان(ع) نیازمند فرایند اعتبارسنجی است. یکی از مراحل این فرایند، بررسی وضعیت راویان است. وثاقت راوی، ...

ارکان اربعه، فراتر از توثیق

تعبیر «الارکان الاربعة» را می‌توان عبارتی رجالی دانست و در توثیق برخی از راویان از آن بهره برد. امّا ریشه ...

شخصیت فردی و رجالی عمار بن موسی ساباطی وثاقت و مذهب

عمار بن موسی ساباطی از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهما السلام است که فراوان روایت از ایشان نقل ...

قواعد توثیق راویان

کتاب در پی روشن داشت قواعد کلی توثیق، چه توثيقات خاص و چه توثيقات عام است و می کوشد تا ...

کتاب «آشنایی با اصول علم رجال» تجدید چاپ شد

مسئول روابط ‌عمومی دانشگاه علوم اسلامی رضوی از تجدید چاپ کتاب آشنایی با اصول علم رجال، همراه با ویرایش جدید ...

پندارۀ وجود توثیق عام برای مشایخ جعفر بن بشیربجلی

رجالیان در بازشناسی حال راویان و بحث در بارۀ وثاقت و یا ضعف ایشان افزون بر توثیقات فردی و خاص گاه ...

ابن وليد و مستثنيات وی

شخصيت علمی ابن وليد و تأثير او بر انديشمندان پس از خود، نمايانگر جايگاه اوست و نياز به بازنگری و ...

بررسی مسئلۀ وکالت امام در توثيقات عامّ رجالی

اين مقاله در صدد است از طريق مطالعۀ کتابخانه‌ای و با روش توصيفی‌ـ تحليلی، به اين پرسش پاسخ دهد که ...

توثیقات عام

راویان (93)

توثيق مشايخ احمد بن محمد بن عيسی اشعری در ترازوی نقد

شناخت حال رجالی راوی گاه با فرایند توثیقات عام میسر می‌شود و در آن توثیقات، جمعی از راویان تحت ضابطه‌ای ...

معيار توثيق و تضعيف نزد رجاليون عامّه‏

چكيده : نگارنده در اين گفتار، مبانى توثيق و تضعيف راويان در كتابهاى حديثى اهل تسنن را نقد و بررسى ...