شعور موجودات در قرآن و روایات (4) تکلیف موجودات، چیستی و مراتب آن

قرآن و حدیث، گونه‌ای از تسلیم یا تکلیف را برای همۀ موجودات از جمله حیوان‌ها، گیاهان و جمادات اثبات می¬کند. ...

تكاليف شرعى؛ توهين يا تكريم؟

برخى مكاتب بشرى همچون اديان آسمانى مكلف بودن انسان را مى پذيرند. اما دوران معاصر، دوران رشد مكاتب جديدى است ...