بازگشت اهل بیتِ امام حسین(ع) به كربلا و ملاقاتشان با جابر در اربعین

آیا خانواده امام علیه السلام در بازگشت از شام ، از كربلا عبور كرده اند یا نه؟ و اگر عبور ...

ملاقات جابر با امام باقر(ع)

طبق روایتی امام باقر(ع) در حادثه کربلا حضور داشت. از طرفی جابر در اواخر عمر در کوچه های مدینه کنیزی ...

جابر بن عبدالله انصاری

جابر، در شمارِ آن گروه از صحابیان است که شیعه و سنّی در وثاقت و جلالت او، اتّفاق نظر دارند. ...

امکان حضور جابر در اولین اربعین

آیا جابر بن عبد اللّه، می توانسته در اربعین اوّل ، خود را به كربلا برساند؟

شیعه پیشگام در سیره نگاری؛ جایگاه جابر بن عبدالله انصاری در سیره نگاری

دانش سیره نگاری به دلیل آن که برای مسلمانان اهمیت بسیاری یافت، توجه همه گروه ها و شخصیت ها را ...

متن زیارت اربعین در روایات

* زيارت اربعین، نشانه مؤمن * زیارت به روايت صفوان جمّال، * متن زیارت در کتاب "الاقبال"، * زيارت جابر بن عبد اللّه ...

جابر بن عبد اللّه انصارى

جابر بن عبد اللّه انصارى کیست؟

جابر بن عبد اللّه انصارى

از صحابيان بلندآوازه

چكيده زندگى نامه راويان احاديث تبيين معناى «اهل بيت»

تبیین معنای «اهل بیت» از امور مهم در مباحث حقانیت تشیع به شمار می رود. لذا بررسی راویانی که معنای ...