برگزاری مسابقه فرهنگی "سیره علوی" در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع)

مسابقه فرهنگی "سیره علوی " از اول تا پایان ماه ذی الحجه با محوریت کتاب " جاذبه و دافعه علی ...

جاذبه و دافعه علی(ع)

چهار سخنرانی آیت الله مرتضی مطهری در باره ویژگی متضاد امام علی، یعنی جاذبه و دافعه آن حضرت است.