سیر تطور و مبانی قاعدۀ کلام الاقران در دانش مصطلح الحدیث

یکی از مباحث اساسی علم مصطلح الحدیث، ضوابط جرح و تعدیل راویان است که برای پیرایش میراث حدیث از اکاذیب ...

اثرگذاری مؤلفۀ مذهب راویان در جرح و تعدیل خلاصة الاقوال

یکی از بحث برانگیزترین مؤلفه‌های مؤثر در جرح و تعدیل راویان، مذهب آنان است. این مسئله که آیا صداقت و ...

بررسی تأثیر عنصر مذهب در جرح و تعدیل راویان شیعه در آثار رجالی ذهبی

در منابع حدیثی شیعه و اهل سنت، راویان مشترکی قرار دارند که همواره پذیرش احادیث آنان با ملاحظۀ تفاوت مذهبی ...

گونه‌شناسی راویان از حیث جرح‎پذیری

در بازخوانی منابع رجالی، نظاره‎گر جرح و تضعیف راویان متعددی هستیم. به‎نظر می‎رسد که راویان در نگاه رجالیان و محدثان ...

نقد رویکرد سلفی‌ها در جرح و تعدیل مذهبی و اعتقادی

اکثر دانشمندان علوم حدیث، در جرح و تعدیل روات تنها به معیارها و اصول متنی و سندی توجه داشته و ...

کتاب «آشنایی با اصول علم رجال» تجدید چاپ شد

مسئول روابط ‌عمومی دانشگاه علوم اسلامی رضوی از تجدید چاپ کتاب آشنایی با اصول علم رجال، همراه با ویرایش جدید ...

وثاقت محمدبن‌سنان در ترازوی نقد و بررسی

بزرگان رجالی، در وثاقت محمدبن‌سنان اختلاف ­نظر شدیدی دارند. پس از تحلیل و بررسی عوامل تضعیف و توثیق، این نتیجه ...

جرح راوی، با معیار مذهب راوی، از منظر فریقین

حدیث، گزارش کننده سنت پیامبر و امامان معصوم(ع) و دومین منبع معرفتی پس از قرآن کریم است و سهم بسیار ...

تحلیل انتقادی مدخلیت بدعت در جرح و تعدیل راویان از دیدگاه اهل‌سنت

اخذ روایت از راویان مذاهب مخالف، در هر یک از مذاهب اسلامی چارچوب‌های ویژه‌ای دارد. از دیرباز، عالمان هر مذهب، ...

بررسی روش حاکم نیشابوری در تصحیح روایات فضائل

حاکم نیشابوری از محدثان و رجالیان بزرگ اهل سنت است که در کتاب‌های خود روایات متعددی را در ارتباط با ...

عقیده راوی و اثر آن در پذیرش روایت

اعتقاد راویان از مسائل تأثیر گذار در سنجش اعتبار روایات، به ویژه در روایات وارد شده در فضائل اهل بیت ...

بازخوانی معیار بخاری در گزینش احادیث و نقد و بررسی شروط راویان

این پژوهش می کوشد با بازنگری معیار های بخاری، به نقد و بررسی شروط راویان-یعنی صحابی عادل، ایمان داشتن، راست ...

جرح راوی بر اساس مذهب؛ اسباب و نتایج

در این نوشتار تحلیلی - توصیفی معلوم شده است وارد ساختن بی دلیل عنصر مذهب سبب محرومیت از بخشی از ...

خاستگاه روایی شرایط راوی در ارزش گذاری رجالیان کهن

هدف از این پژوهش، اثبات پایبندی رجالیان متقدم شیعه، به فرمایشات معصومان در »چگونگی توصیف راویاان« اسا. باه نرار میرسد که ...

تحلیل گزارش‏های متعارض مدح و ذمّ معلی بن خنیس و ارزیابی علل تضعیف او

در ميان روايات مدح و ذم راويان تعارض هايي وجود دارد كه گاه موجب اختلاف راي رجاليان در توثيق يا ...

عوامل پنهان خطا در تضعيفات رجالی

تضعيفات رجالی، پرحاشيه‌ترين بخش علم رجال است. جارحان فقط در پاره‌ای از موارد به عوامل تضعيف راويان اشاره کرده‌اند. توجه ...

مبنای ملاک‌های ترجيح اقوال رجاليون در تعارض جرح و تعديل

صاحبان منابع مهم رجالی و ديگر علمای بزرگ رجال در مواضع متعددی در جرح و تعديلِ برخی از رجال حديث، ...

فراوانی محدثان آسيای ميانه و پيوند آن با علم رجال

سرزمين ديرپا و گستردۀ آسيای ميانه، ديری نپاييد که به دست سپاهيان مسلمان گشوده و اسلام، باور مردم آن سامان ...

جرح و تعديل

جرح و تعديل در علم حدیث به چه معناست؟

ارزيابي جرح علي بن محمد بن قُتيبه

روايات ابوالحسن علی بن محمد بن قُتيبه ـ که از محدّثان و متکلمان شيعی معاصر امام هادی و عسکری عليه ...

معيار توثيق و تضعيف نزد رجاليون عامّه‏

چكيده : نگارنده در اين گفتار، مبانى توثيق و تضعيف راويان در كتابهاى حديثى اهل تسنن را نقد و بررسى ...

بررسی و ارزیابی دو اصطلاح «مقارَب الحدیث» و «مقارِب الحدیث» در دانش جرح و تعدیل

حدیث به طور متعارف، دربردارنده دو عنصر اساسی متن و سند است. برای بررسی و نقد حدیث، دو راه پیش ...