جستارهایی در مدرسه کلامی کوفه

مجموعه مقالاتی در زمینه مدرسه کلامی کوفه

کتاب «جستارهایی در مدرسه کلامی کوفه» منتشر شد

کتاب جستار‌هایی در مدرسۀ کلامی کوفه بخشی از کلان ‌پروژۀ «مدارس کلامی امامیه» پژوهشکده کلام اهل بیت علیهم السلام است ...