غزوه بدر (2 ق)

17 رمضان، جنگ بدر، دشوارترین و شکوهمندترین نبرد پیامبر خداست. شرایط زمانی، چگونگی ترکیب نیروها، ساز و برگ مسلمانان، هدف آغازین ...

نقش امام علی(ع) در جنگ بدر

امام علی(ع) در جنگ بدر چه نقشی داشت؟

نقش امام علی(ع) در جنگ بدر

اميرمؤمنان عليه السلام در اين نبرد ـ كه آغازين جنگ پيامبر خدا و نيز نخستين چهره نمايى قهرمانانه على عليه ...