لزوم تولید جامع حدیثی عصر جمهوری اسلامی

نشست نقد کتاب «جوامع حدیثی شیعه» در انجمن‌های علمی حوزه برگزار و در آن بیان شد که هنوز برخی از ...

اصحاب امام عسکری و حفظ ميراث فرهنگى شيعه‏

نگارش جوامع حديثى در ميان اصحاب ائمه عليهم السّلام بسيار طولانى است، به ويژه، پس از دوران امام صادق عليه ...

معرفی جامع حدیثی «الفصول المهمة فی اصول الائمة»

چکیده: کتاب «الفصول‌المهمة‌ فی‌ اصول‌الائمة» تألیف شیخ حر عاملی، از جمله جوامع حدیثی مطلقی است که در دوران متأخرین تألیف ...

معرفی «الخرائج و الجرائح» در پرتو اصول حاکم بر جوامع حدیثی

با توجه به نیازهای زمانه، محدّثان گونه‌‌های مختلفی از کتب روایی در ادوار تاریخی نگاشتند. جوامع حدیثی از انواع کتبی ...

کتاب الوافی

از جوامع حدیثی متأخر

جوامع حدیثی شیعه

این کتاب در پانزده درس به معرفی جوامع حدیثی شیعه و شرح حال مؤلفان آنها می پردازد.