418 - حبط اعمال

و هَب لي مَعالِيَ الأَخلاقِ، وَ اعصِمني مِنَ‌ الفَخر‌. صحبت در تبیین این جمله نورانی بود که از خداوند درخواست معالی ...

415 - حبط اعمال

و أَجرِ لِلنّاسِ عَلى‌ يَدَيَّ الخَيرَ، ولا تَمحَقهُ بِالمَن‌. در جلسه قبل، در رابطه با جمله دوم از این فراز نورانی ...

معناشناسی مفهوم حبط در قرآن کریم

«حبط اعمال» یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین مشکلات و موانع به ثمر رسیدن و ذخیره شدن اعمال انسان در جهان ...