مکتب قرآنیون و نقد مدّعای آن در عدم حجیت سنت نبوی

جریان قرآنیون به قرآن­ بسندگی و انکار نقش سنت در شناخت دین روی آورده، حدیث را فاقد حجیت می­داند و ...

حجیّت سنّت پیامبرصل الله علیه و آله و سلم از زبان قرآن کریم

حجیّت سنّت پیامبرصل الله علیه و آله و سلم دلیلی برای عمل‌کردن به آن است. این، عقیدۀ بیشتر مسلمانان و ...

بررسی درون دینی دیدگاه فریقین درباره «قلمرو حجّیّت سنّت»

سنت دومین منبع تشریع در شریعت اسلامی و مهم‌ترین منبعی است که پس از قرآن کریم، می تواند در جهت ...

حجيت سنت از ديدگاه محمود ابوريه

يکی از کسانی که ديدگاه هايش درباره سنت، در جهان اسلام مناقشات زيادی به پا کرده، محمود ابوريه است. او ...