جلسه 42 کافی خوانی

بَابُ الْحُبِّ فِي اللّهِ وَالْبُغْضِ فِي اللّهِ ، الكافي۳ ص ۳۲۲

جلسه 41 کافی خوانی

بَابُ التَّوَاضُعِ ، كافي۳ ص ۳۱۷

جلسه 39 کافی خوانی

بَابُ الرِّفْقِ ، الكافي۳ ص ۳۰۶

جلسه 37 کافی خوانی

بَابُ الْحِلْمِ، الکافی ج3 ص 297

جلسه 35 کافی خوانی

بَابُ كَظْمِ الْغَيْظِ ، الكافي۳ ص ۲۸۲

برنامه‌ مطالعاتي «حديث‌خواني روشمند»

حدیث خوانی یا مطالعات حدیثی از مهمترین ضرورت‌های یک کارشناس علوم اسلامی است که در گذشته‌های دور همواره در حوزه‌های ...