دریافت روزانه احادیث در فضای مجازی

رئیس اداره نرم افزار مؤسسه علمی ـ فرهنگی دارالحدیث از فعال شدن پایگاه اطلاع رسانی حدیث روز خبر داد.