حديث سفينه و ولایت امام علی(ع)

پیامبر(ص) با بیان حدیث سفینه چگونه جانشینی امام علی(ع) را نشان داد؟

حديث سفينه در کتاب های اهل سنّت

حديث سفينه يکی از احاديث نقل شده از پيامبر اکرم صلی الله عليه و آله و سلم است که در ...