بیعت غدیر

حدیثی در ماجرای غدیر و بیعت مردم

نظرة الی الغدیر

گزیده و اقتباسی از الغدیر، اثر گران سنگ علامه امینی است.

پاسخ به دو شبهه پیرامون غدیر

کتاب در مقام پاسخگویی به دو شبهه در باره ی غدیر است.

خطبه غدیریه

متن کتاب «عهد ماندگار»، نوشته آقای سید محمدعلی جلالی، انتشارات سازمان اوقاف و امور خیریه

پیام ماندگار غدیر

نویسنده به شیوه ی موضوعی، به شرح خطبه غدیر پیامبر(ص) پرداخته است.