نقش امام رضا(ع) در رواج علم حدیث

بازخوانی زندگانی امام علی بن موسی الرضا(ع) از ابتدا تا شهادت دارای نکات بسیار ارزشمند و آموزنده است. مدت نسبتاً ...

تحلیل جایگاه و مختصات حدیث نگاری ابن عقده؛ با تکیه ‌بر روایات تاریخی او

ابوالعباس، احمد بن محمد بن سعید بن عقده، یکی از محدثان زیدی قرن سوم و چهارم هجری است که بیش ...

جریان حدیثی امامیه در بصره (عصر حضور)

این پژوهش، با هدف نشان‌ دادن جریان حدیثی امامیه در بصره در عصر حضور ائمه‌(ع)، سامان یافته است. غایت نهایی ...

گونه شناسی روش بحرانی در حدیث نگاری عوالم العلوم با تکیه بر جلد بیست و دو

بحرانی صاحب تألیف "عوالم العلوم و المعارف و الاحوال من الایات و الاخبار و الاقوال" از محدثان شیعه و هم ...

تنوع گونه‌های حدیث‌نگاری نزد ایرانیان قرن ششم

حدیث شیعه در قرن ششم، همزمان با حکومت دولت سلجوقیان در ایران، دوران فترت خود را میگذراند. سبک‌های جدید نگارشی ...

اربعین نگاری در فرهنگ اسلامی

فرهنگ چهل حدیث نویسی در اسلام سابقه دیرینه دارد و ریشه در حدیث نبـوی(منن حفظ علی امتی اربعین حدیثا یحتاجون ...

نگاه راهبردی اهل بیت(علیهم السلام) در انتشار و پالایش حدیث شیعه و موانع آن

نوشتار حاضر با این نگاه در صدد ارائه ی این دوگونه مولفه در کنار نشان دادن مواردی از بروز موانع ...