بررسی بازتاب منهیّات نهج‌البلاغه در حدیقۀ سنایی با رویکرد بینامتنیت

طبق نظر نظریّه‌پردازانِ بینامتنیت ازجمله کریستوا، هر متنی در ارتباط با متون پیشین، معنی می‌یابد. متن ممکن است صورتِ گسترش‌یافته ...

پرتو قرآن و حدیث در حدیقه ى سنائی

این پایان نامه در سه فصل تدوین شده است: فصل اول، قرآن سرچشمه ى علوم ادبى در زبان عربى، تفصل ...